Vraag maar raak

Wat is het buurtcultuurfonds?

Een fijne gezellige buurt woont prettig en maakt gelukkig. Mensen zijn meer betrokken. Om een buurt nog leuker, gezelliger en mooier te maken is het buurtcultuurfonds opgericht. Een fonds waar je als buurtbewoner met een goed idee op het gebied van kunst en cultuur subsidie kan krijgen om het uit te voeren.

Voor wie is het bedoeld?

Het Buurtcultuurfonds is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Emmen die een idee of droom hebben op het gebied van kunst en cultuur. Dit idee maakt je wijk of dorp nog leuker. Zodat jij en de mensen om je heen nog fijner kunnen wonen. Om het idee te realiseren betrek je andere (buurt)bewoners bij je project en kun je b.v. met kunstenaars of de wijkvereniging samenwerken.

Wat zijn de spelregels?

Er zijn spelregels waar je aan moet voldoen:

  • Je hebt een zelfbedacht idee en je woont in de gemeente Emmen. In je idee verwerk je muziek, dans ,theater, beeldende kunst, multimedia (film, fotografie), literatuur, cultureel erfgoed, architectuur of stedenbouw.
  • Je activiteit vindt plaats in de wijk waar je woont.
  • Je betrekt buurtgenoten en/ of b.v. de wijkvereniging of andere (amateur- of professionele) kunstenaars bij het project
  • Je plan komt de buurt of wijk ten goede en het heeft de potentie iets blijvends te kunnen zijn.
  • 
Je activiteit kost minimaal € 200,00 euro.
  • Je werft zelf 20% van de totale kosten door bijvoorbeeld het werven van fondsen, donateurs, sponsoring. De Kunstbeweging kan je hier in adviseren.
  • 
Je vraagt aan voor één van de sluitingsdata: 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november.

* Verenigingen kunnen geen aanvragen doen, wel kunnen (culturele) verenigingen, instellingen, stichtingen en zowel amateur- als professionele kunstenaars betrokken worden door buurtbewoners bij de uitvoering van het plan.

Download hier de uitgebreide versie van de spelregels

Wanneer kan ik inschrijven?

• Als je activiteit plaatsvindt tussen 1 januari en 31 maart (1e kwartaal) moet je voor 15 november aanvragen.
(In 2019 start het Buurtcultuurfonds in het tweede kwartaal)
• Als je activiteit plaatsvindt tussen 1 april en 30 juni (2e kwartaal) moet je voor 15 februari aanvragen.
• Als je activiteit plaatsvindt tussen 1 juli en 30 (3e kwartaal) september moet je voor 15 mei aanvragen.
• Als je activiteit plaatsvindt tussen 1 oktober en 31 december (4e kwartaal) moet je voor 15 augustus aanvragen.

Kan ik als vereniging of stichting meedoen?

Het buurtcultuurfonds is bedoeld voor inwoners van Emmen die zelf het initiatief nemen om een activiteit uit te voeren. Initiatiefnemers kunnen wel samenwerking zoeken met bijvoorbeeld (een) amateur- of professionele kunstenaar(s), een amateurkunstvereniging of bijvoorbeeld een wijk-/ of buurtvereniging.

Ik heb een idee alleen, mag ik ook meedoen?

Het idee van het buurtcultuurfonds is dat je door samen een project te organiseren meer betrokkenheid in de buurt krijgt. Je leert elkaar beter kennen en zo ontstaan er ook nieuwe ontmoetingen. Kijk eens rond in je buurt of er mensen zijn die aan kunnen haken bij jouw idee.

Het lukt me niet om 20% van de kosten gesponsord te krijgen

Lukt het je niet om sponsoren te vinden, donateurs te werven of fondsen aan te schrijven. Neem contact op met De Kunstbeweging, dan kijken zij of ze je kunnen helpen om dit wel voor elkaar te krijgen.