Vraag maar raak

Wat is het buurtcultuurfonds?

Een fijne gezellige buurt woont prettig en maakt gelukkig. Mensen zijn meer betrokken. Om een buurt nog leuker, gezelliger en mooier te maken is het buurtcultuurfonds opgericht. Een fonds waar je als buurtbewoner met een goed idee op het gebied van kunst en cultuur subsidie kan krijgen om het uit te voeren.

Voor wie is het bedoeld?

Het Buurtcultuurfonds is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Emmen die een idee of droom hebben op het gebied van kunst en cultuur. Dit idee maakt je wijk of dorp nog leuker. Zodat jij en de mensen om je heen nog fijner kunnen wonen. Om het idee te realiseren betrek je andere (buurt)bewoners bij je project en kun je b.v. met kunstenaars of de wijkvereniging samenwerken.

Wat zijn de spelregels?

Er zijn spelregels waar je aan moet voldoen:

• Je bent inwoner of vereniging in Emmen en hebt een vernieuwend idee voor een activiteit.*
• De activiteit vindt plaats in de wijk of het dorp waar je woont.
• Je betrekt buurtgenoten en/of (een) kunstenaar(s) bij het project.
• De buurt wordt er leuker van en het plan heeft de potentie iets blijvends te kunnen zijn.
• De activiteit kost minimaal € 200,00 euro.
• Je betaalt zelf 20% van de totale kosten door bijvoorbeeld het werven van donateurs en sponsoren. De Kunstbeweging kan je hierbij adviseren.
• Je vraagt aan voor één van de sluitingsdata: 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november.

* Deze regeling is niet bedoeld voor professionals.

Download hier de uitgebreide versie van de spelregels

Wanneer kan ik inschrijven?

• Als je activiteit plaatsvindt tussen 1 januari en 31 maart (1e kwartaal) moet je voor 15 november aanvragen.
(In 2019 start het Buurtcultuurfonds in het tweede kwartaal)
• Als je activiteit plaatsvindt tussen 1 april en 30 juni (2e kwartaal) moet je voor 15 februari aanvragen.
• Als je activiteit plaatsvindt tussen 1 juli en 30 (3e kwartaal) september moet je voor 15 mei aanvragen.
• Als je activiteit plaatsvindt tussen 1 oktober en 31 december (4e kwartaal) moet je voor 15 augustus aanvragen.

Ik heb een idee alleen, mag ik ook meedoen?

Het idee van het buurtcultuurfonds is dat je door samen een project te organiseren meer betrokkenheid in de buurt krijgt. Je leert elkaar beter kennen en zo ontstaan er ook nieuwe ontmoetingen. Kijk eens rond in je buurt of er mensen zijn die aan kunnen haken bij jouw idee.

Het lukt me niet om 20% van de kosten gesponsord te krijgen

Lukt het je niet om sponsoren te vinden, donateurs te werven of fondsen aan te schrijven. Neem contact op met De Kunstbeweging, dan kijken zij of ze je kunnen helpen om dit wel voor elkaar te krijgen.