Over het
Buurtcultuurfonds
Emmen

Een fijne gezellige buurt woont prettig en maakt gelukkig. Mensen zijn meer betrokken. Om een buurt nog leuker, gezelliger en mooier te maken is het Buurtcultuurfonds opgericht. Een fonds waar je als buurtbewoner subsidie kunt krijgen om een goed idee op het gebied van kunst en cultuur uit te voeren.
Het Buurtcultuurfonds is ontstaan uit de Cultuurnota ‘Van Goede Grond’ van de Gemeente Emmen. Het fonds is bedoeld om kunst en cultuur in dorpen en wijken voor alle inwoners dichtbij en bereikbaar te maken, het helpt inwoners om zelf culturele activiteiten te ontwikkelen.
Het Buurtcultuurfonds Emmen is een fonds van de gemeente EmmenDe Kunstbeweging ondersteunt en adviseert de gemeente Emmen.
LOGO

“We willen graag dat iedereen mee kan doen aan kunst en cultuur,” zegt cultuurwethouder Robert Kleine. “Veel evenementen worden door de inwoners in de dorpen en de wijken zelf georganiseerd. We willen nieuwe initiatieven van inwoners op een gemakkelijke en toegankelijke manier stimuleren en financieel ondersteunen. Zo kunnen er veel mooie culturele activiteiten van de ‘Goede Grond’ komen.”